DAMLA DEMİREL

  • Necmettin Erbakan Üniversitesi-Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Bölümü 2010-2014

  • Necmettin Erbakan Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı /Tezli Yüksek Lisans 2014-2019(Tez Konusu: Evli ve Boşanma Sürecinde Olan Bireylerin Evlilik Doyumlarının Kişilerarası Çatışma Çözme ve Affetme Becerileri Açısından İncelenmesi)
  • İstanbul Üniversitesi Auzef Çocuk Gelişimi Bölümü 3.sınıf öğrencisi.

Kurs ve Sertifikalar

  • Konya PDR Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu ‘Çocuk ve Adalet’ konulu atölye çalışması-eğitimci
  • Antalya Aile Danışmanları Derneği-Kriz Ölüm ve Yas-17-18 Aralık 2016
  • Antalya Aile Danışmanları Derneği- TerapötikKartlar-27-28 Mayıs 2017
  • CİSED-Cinsel Terapi Eğitimi- nisan-eylül ayları arası 2017 yılı -6 modül
  • CİSED-Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi-mayıs-ekim ayları arası 2018 yılı-6 modül
  • TUSUN Akademi- Oyun Terapisi-15-16 Ağustos 2020
  • Psikolojik Testler Uygulayıcısı (D-10 testi, Çocuk Depresyon Ölçeği, SCL-90, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Kaygı Ölçeği, , Hacettepe Kişilik Envanteri, Goodenough İnsan Resmi Çizme Testi, Children’sApperceptıon Test, )