GETAP – GELİŞİM VE TAKİP PROGRAMI

GETAP ile nöronlar arası iletişim inanılmaz artar. Nöronlar arası iletişimin artması ile birlikte sinapslar yani bağlantı noktaları güçlenir ve yepyeni bağlantılar oluşur. Bu süreç beynimizin zihin fonksiyonlarının üstün bir performans ile çalışmasını sağlar. Sonuç olarak beynimiz çok daha verimli bir hale gelir ve başarı performansı yükselir.

GETAP, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanan GETAP, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP, Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

• Zeka (IQ)

Akıcı Zekâ (Gf)

Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım

Kristalize Zekâ (Gc)

Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür

Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)

Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım

Kısa Süreli Bellek (Gsm)

Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği

Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)

Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akı-cılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık

Görsel İşlemleme (Gv)

Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme

İşitsel İşlemleme (Ga)

Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama

İşlem Hızı (Gs)

Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı

Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)

Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı

Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Sonuç olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. Ayrıca GETAP®, sadece zekâyı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir. Bu beceriler şunlardır:

• Çalışma Hızı

• El – Göz Koordinasyonu

• Kalem Kullanma Becerisi