MUHAMMET ESKİCİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden Şeref derecesiyle mezun olmuştur. Lisans döneminde çeşitli derslerin projeleriyle ilgili aktif çalışmaları olmuştur. Aynı zamanda Isparta Adliyesi’nde ve Hedef Sürücü Kursu’nda Psikoteknik Merkezinde gönüllü stajlarını gerçekleştirmiştir. Antalya Enki Psikoloji’de mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Sertifikaları/ Katılım Belgeleri :

  • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi – Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği |Aralık, 2020
  • Cinsel Terapi Eğitimi – Marmara Psikoloji | Aralık, 2021
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – Kim Psikoloji |Mart, 2021
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri Katılım Belgesi – Florya Psikoloji | Aralık, 2020
  • COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Çocuk İhmal ve İstismarı ve Ebeveynlerin Travmatik Stresiyle İlişkisi Konulu Bilimsel Çalışmanın Veri Toplama Sürecine Katkı | Kasım, 2020
  • II. Sosyal Psikoloji Kongresi Katlım Belgesi | Kasım, 2017
  • Speak The Unspoken Kongresi Katılım Belgesi | Ekim, 2017
  • Oyun Terapisi
  • Getap