AYŞE YILMAZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. Lisans döneminde Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) iki farklı staj sürecinden geçmiştir. Trsm’de staj yaptığı süreçte Bolu bölge tiyatrosu ile birlikte Trsm’de yer alan danışanların yer aldığı bir psikodrama oyunu düzenleyip danışanların sosyal yaşama aktif bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla tiyatro gösterileri düzenlemiştir. Ayrıca lisans döneminin sonunda Alanya’da özel  bir aile danışmanlığı ofisinde stajyer psikolog olarak görev yapmıştır.

Antalya Enki Psikoloji’de mesleki çalışmalarına devam eden Psikolog Ayşe Yılmaz, çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarını kabul etmektedir. Online ve yüz yüze danışmanlık yapmaktadır.

Aldığı Eğitimler / Katılım Sağladığı Seminerler :

 • Bilişsel davranışçı terapi /Türk psikoterapistler derneği; Doç. Dr. Cemil Çelik
 • Şema terapi eğitimi / Şema terapi enstitüsü / Psikonet; H. Alp Karaosmanoğlu
 • Kısa süreli çözüm odaklı terapi /Aselda psikolojik danışmanlık
 • MMPI çok yönlü kişilik envanteri ve yetişkin testleri /Psikolog; Klinik psikolog Ezgi Kılavuzoğlu
 • Aktarım odaklı Terapi / Psikoterapist Olcay Yaman
 • Bellek ve Bellek Bozulmaları / Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
 • Psikolojik İlk Yardım / Türk Kızılayı
 • Oyun terapisi/ PMK Akademi
 • Çocuk merkezli oyun terapisi/PMK akademi
 • Çocuk Resim analizi/ Brain Danışmanlık
 • Çocuk objektif testleri/ Brain Danışmanlık
 • Filial terapi / Macit akademi; Elif Macit
 • Yas danışmanlığı /Aselda psikolojik Danışmanlık
 • Louise duss psikanalitik hikayeler testi / Dikkat Antalya
 • Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT ) / Dikkat Antalya
 • Ankara gelişim  tarama envanteri (AGTE) / Brain Danışmanlık
 • Moxxo dikkat testi /Moxxo Türkiye
 • Cattel 2A Zeka testi
 • Burdon dikkat testi
 • D2 dikkat testi
 • Peabody  Resim kelime eşleştirme testi
 • Beier cümle tamamlama testi / Psikolob danışmanlık; Klinik psikolog Ezgi Kılavuzoğlu
 • Özel gereksinimli cocuk sempozyumu /İnsanca Akademi
 • Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerin bağlarını güçlendirme / İnsanca Akademi
 • Özel gereksinimli çocukların dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi / İnsanca Akademi
 • Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin yasal hakları / İnsanca Akademi